C.A.I. CLUB ALPINO ITALIANO

C.A.I. SzabályzatViselkedés a menedékházakban

Helyfoglalás

Árjegyzék

C.A.I. tagok

Árak

Telefon

Megőrzés


Viselkedés a menedékházakban

Aki belép egy menedékházba, ne felejtkezzék meg arról, hogy az Olasz Hegymászó Club (Club Alpino Italiano, C.A.I.) vendége; a vendégszeretet élvezete közben ne zavarjon másokat. Ne kérjen többet, mint amit a menedékház és bérlője nyújtani tud. A bérlő ne felejtkezzen meg arról, hogy a menedékház a C.A.I. tulajdona, hegymászók szálláshelye. Tegye tehát kényelmessé és barátságossá a házat, legyen udvarias és pártatlan. Este 22.00 órától reggel 6.00 óráig a bérlő kötelessége az éjszaka csendjét megóvni az összes zavaró zaj kizárásával. A világítással rendelkező menedékházakban este 22.00 órától csak az „éjszakai” vagy vészvilágítás működhet. A menedékház 22.00 órától csak ügyeletet tart. Tilos az épület belsejében bármilyen nyílt láng használata, így tilos a dohányzás is. Tilos hegymászó bakancsban a szobákba menni és nem lehet háziállatot hozni. A menedékház belsejében nem lehet elektronikus hanghordozókat hallgatni, nézni. A bérlő hanghordozókat csak az általa használt helyiségekben működtethet.

Árjegyzék

A menedékházakban a kategóriájukra érvényes, a C.A.I. helyi szövetségének elnöke által hitelesített árjegyzéket jól látható helyen kell kifüggeszteni, a menedékház nyújtotta összes szolgáltatás feltüntetésével.

Helyfoglalás

Az éjszakára történő helyfoglalások nem fedhetik a menedékház teljes befogadóképességét, és csak akkor érvényesek, ha a foglalást visszajelezték. A helyfoglalások az adott napon 18.00-ig érvényesek. 18.00 óra után a helyek érkezési sorrendben értékesítésre kerülhetnek. A balesetet szenvedettek és a Nemzeti Hegyi-és Barlangi Mentők alakulatainak mentést végző tagjai ellenszolgáltatás nélkül éjszakáznak. A menedékház bérlője minden esetben szálláslehetőséget kell hogy nyújtson az odaérkezők számára, bízva azok alkalmazkodási képességeiben is - a ház telítettségétől függően. A nem őrzött menedékházakban - jellegük miatt - tilos a hosszas tartózkodás, hacsak az időjárási viszonyok nem teszik lehetetlenné a továbbhaladást vagy a völgybe való visszatérést.

C.A.I. tagok

A Menedékházak és Hegyi Létesítmények Központi Bizottsága szabályzata szerint a C.A.I. tagok a nem tagoktól eltérő bánásmódban részesülnek az árakat tekintve, ha a fényképes igazolvány tartalmazza a folyó évre érvényes bélyeget. A tagsági igazolványt kérés nélkül kell felmutatni.

Árak

A C.A.I. menedékházaiban nem létezik kötelező fogyasztás. A kifüggesztett árjegyzék tartalmazza az összes szolgáltatás díját ÁFA-val együtt. A bérlők semmilyen jogon nem emelhetik a szolgáltatások árát; a szolgáltatások jellegét a hely és a környezet különlegessége szabja meg. Kizárólag azok a klubkártyával nem rendelkezők kötelesek az asztalhasználatért fizetni, akik saját élelmüket fogyasztják. Ha az időjárási körülményeket figyelembe véve a bérlő a közös helyiségeket fűti, a fűtésért hozzájárulást kell fizetni. A bérlő köteles az adott szolgáltatás feltüntetésével számlát kiállítani, amelyet reklamáció esetén az alapul szolgáló dokumentumhoz kell kapcsolni.

Telefon

A nyilvános telefonokkal felszerelt menedékházakban este 22.00-tól hajnali 6.00-ig a telefon használata csak kivételes esetben megengedett. Mindenkor elsőbbséget élveznek a Nemzeti Hegyi-és Barlangi Mentők alakulataihoz történő hívások, valamint a menedékház fenntartásával kapcsolatos telefonhasználat. A bérlő semmilyen indokkal nem kérhet magasabb árat a szolgáltatásért az érvényes hivatalos árjegyzéknél.

Megőrzés

A menedékházak állagmegőrzéséért - berendezésükkel, felszerelésükkel együtt - a hegymászók felelősek.

Fordítás: Vajcsy-Martucci Eszter